Društvo za pomorsko pravo Slovenije

Korporacijski člani

Okrogla miza o Rotterdamskih pravilih (28.2.2013)

Vabilo (26.2.2013)

OKROGLA MIZA O ROTTERDAMSKIH PRAVILIH

Spoštovane članice, cenjeni člani in prijatelji našega društva !

Vabimo Vas na okroglo mizo o Konvenciji združenih narodov o pogodbah za mednarodni prevoz blaga (Rotterdamskih pravilih), ki bo v četrtek, 28. februarja 2013, s pričetkom
ob 17.30 uri, v prostorih restavracije Garni hotela Pristan (Poslovna stavba »Barka«), Ferrarska 30, 6000 Koper.

Rotterdamska pravila sicer še niso začela veljati, vendar bi lahko bila v bližnji prihodnosti aktualna tudi za Republiko Slovenijo.

Njihove prednosti in slabosti vam bodo v svojih predstavitvah prikazali:

prof. dr. Marko Pavliha (Fakulteta za pomorstvo in promet Portorož),
doc. dr. Boris Jerman (Luka Koper d.d.),
mag. Jana Rodica (Samer & Co. Shiping Ltd. Koper),
dr. Massimiliano Rimaboschi (pomorski odvetnik v Trstu),
g. Emil Bandelj (predstavnik Zveze pomorsko prometnih agencij Slovenije).

Predstavitvam bo sledila razprava, kjer bo vsem udeleženim na voljo dovolj časa za vprašanja in podajo mnenj. Razpravo bo povezoval dr. Mitja Grbec, predsednik društva.

Po okrogli mizi sledi manjša pogostitev.

V pričakovanju našega srečanja vas prisrčno in » po morsko« pozdravljamo.

Generalni tajnik društva:
Doc. dr. Boris Jerman

Okrogla miza o Rotterdamskih pravilih (Članek, PN)