Društvo za pomorsko pravo Slovenije

Korporacijski člani

Sedež društva

Zaradi zagotovitve popolnoma nevtralnega položaja smo v letu 1997 spremenili sedež društva in ga preselili na Univerzo v Ljubljani, Fakulteto za pomorstvo in promet, Pot pomorščakov 4, 6320 Portorož. Pri tem moramo poudariti izjemne zasluge dosedanje »gostiteljice« društva, Splošne plovbe, ki jih je imela in jih še vedno ima za razvoj in delovanje društva.