Društvo za pomorsko pravo Slovenije

Korporacijski člani

Članstvo

Redni člani

Ob ustanovitvi je društvo štelo okoli 20 članov, danes pa jih ima že skoraj 90. Članstvo je interdisciplinarno in se pomlajuje.

Društvo ima tudi 13 korporacijskih članov. Trenutni korporacijski člani med drugim vključujejo Adria Cargo d.o.o., AdriaticSlovenica d.d.,  Banka Koper d.d., Bluemarine d.o.o., Interagent d.o.o., Fonda.SI d.o.o., Javno podjetje ‘Okolje’ Piran, Marina Portorož d.o.o., Luka Koper d.d., Piloti d.o.o., Sava RE d.d, Splošna plovba d.o.o., Zavarovalnica Tilia d.d. in  Zavarovalnica Triglav d.d.

Vabilo za pristop v korporacijsko članstvo DPPS

Titularni člani Mednarodnega pomorskega odbora (CMI):

Na podlagi predloga občnega zbora društva je skupščina CMI izvolila naslednje slovenske titularne člane (Titulary Members):

  • prof. dr. Marka Ilešiča;
  • Đorđa Ivkovića;
  • Antona Kariža;
  • prof. dr. Marka Pavliho;
  • mag. Andreja Pirša in
  • mag. Josipa Ruglja.