Društvo za pomorsko pravo Slovenije

Korporacijski člani

Vodstvo

izvršni odbor:
(z mandatom štirih let, ki prične teči z dnem 12.3.2021)
predsednik: dr. Boris Jerman
podpredsednica: Margita Selan Voglar 
generalni tajnik: dr. Mitja Grbec
blagajničarka: Lana Krznarič
član: prof. dr. Marko Pavliha
član: izr. prof. dr. Patrick Vlačič 
nadzorni odbor:
(z mandatom štirih let, ki prične teči z dnem 12.3.2021)

Zlatan Čok
Mirko Kovačevič
mag. Jana Rodica
častno razsodišče:
(neomejeni mandat)

prof. dr. Marko Ilešič
mag. Gregor Velkaverh
Anton Kariž
Titularni člani CMI:

prof. dr. Marko Pavliha
prof. dr. Marko Ilešič
Đorđe Ivković
mag. Andrej Pirš
mag. Josip Rugelj
Anton Kariž