Društvo za pomorsko pravo Slovenije

Korporacijski člani

Okvirni program DPPS za leto 2013 in poročilo o delu v letu 2012 (30.3.2013)

Okvirni program Društva za pomorsko pravo Slovenije
za leto 2013

Splošno:

• Vzdrževanje in nadgradnja obstoječe spletne strani (https://www.dpps-mlas.si).
• Oglašanje v javnosti s strokovnimi stališči ob pomembnih aktualnih vprašanjih, predvsem v povezavi z novimi zakonodajnimi predlogi s področja pomorskega prometa in logistike.• Sodelovanje z gospodarstvom, predvsem korporacijskimi člani in Propeller klubom pristanišča Koper.
• Sodelovanje z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor
• Sodelovanje z Fakulteto za pomorstvo in promet (UL) in ostalimi zainteresiranimi fakultetami.
• Sodelovanje s CMI in Evropsko komisijo (DG Mare). Pomoč pri ustanovitvi novih društev za pomorsko pravo (npr. Črna gora in/ali Albanija).
• Pridobivanje novih korporacijskih in fizičnih članov.
• Sodelovanje z tujimi društvi, predvsem italijanskim, hrvaškim in malteškim in organizacija predavanj (gostovanj) domačih in tujih strokovnjakov s področja pomorskega prava, prava morja, zavarovalništva in logistike.
• Spremljanje razvoja nove evropske pomorske politike (za Sredozemlje) in evropskega pomorskega prava. Organizacija tradicionalne okrogle mize ob Evropskem dnevu pomorstva, pod pokroviteljstvom Evropske komisije (DG Mare)
• Nadaljnje sodelovanje z ITF. Organizacija letne okrogle mize na temo pravic pomorščakov, sodelovanje na skupnih tiskovnih konferencah ipd.
• V letu 2013 bo društvo elektronskem nosilcu (CD) izdalo zbornik prispevkov z okroglih miz \’Evropski dan pomorstva 2011-2013\’ in skupaj s Hrvaškim društvom za pomorsko pravo še \’Zbrana dela – Sabrana djela Georgija ĐorđaIvkoviča-Pomorsko pravo\’
• Izvedba ter \’trženje\’ že izdelanih predlogov izobraževanj za podjetja s področja logistike, prijava na razpise in morebitna priprava študij s področij delovanja društva.
• Ponovna vložitev vloge za pridobitev statusa društva v javnem interesu (na podlagi 3. člena PZ), kar bo članom in vsem ostalim omogočalo namembo dela dohodnine kot donacijo društvu.

Predvideni dogodki in projekti:

• Januar: Urejanje del ter koordinacija s hrvaškim društvom glede izdaje \’Zbranih del – Sabrana Georgija Đorđa Ivkovic- Pomorsko pravo\’.

Prijava DPPS na razpis sklada \’Živeti s pristaniščem Luke Koper\’ (okrogla miza ob Evropskem dnevu pomorstva).

• 28. februar: Organizacija okrogle mize na temo Konvencije združenih narodov o pogodbah za mednarodni prevoz blaga (Rotterdamskih pravilih). Predvidena udeležba dolgoletnega generalnega sekretarja UNCITRAL, dr. Jerneja Sekolca.

• 7. marec: Sodelovanje predstavnikov IO DPPS na uradni proslavi ob \’Dnevu pomorstva\’.

• 25-30. marec: Sestanek društva (IO), sprejem poročila o delu in finančnega poročila za leto 2012 ter potrditev plana za leto 2013.

• 26. april: Predstavitev \’Zbranih del- Sabranih djela Georgija-Đorđa Ivkoviča\’ (urednika: dr. Mitja Grbec in prof. dr. sc. Jasenko Marin). Predstavitev v Portorožu.

20. maj: Okrogla miza ob evropskem dnevu pomorstva. Sodelovali bodo predstavniki CMI in slovenskega, hrvaškega, italijanskega ter malteškega društva za pomorsko
pravo.

• Junij oz. september: Tradicionalni \’fish- piknik\’ DPPS

• September: Okrogla miza o jahtnih in/ali transportnih zavarovanjih. Dogodek se bo predvidoma odvijal v sklopu \’ jesenskega navtičnega sejma\’ Marine Portorož.

• Oktober/November: Sestanek DPPS usklajen z tradicionalnimi Dnevi slovenskih pravnikov 2012.

Predstavitve knjige: \’Extension of Coastal State Jurisdiction in Enclosed or Semi-Enclosed Seas: A Mediterranean and Adriatic Sea Perspective\’, dr. Mitje Grbca.

• 20-25 november:. Tradicionalno \’pozno Martinovanje-zgodnje silvestrovanje\’ DPPS.

6. februar 2013.

Dr. Mitja Grbec
Predsednik DPPS

Poročilo o delu DPPS v letu 2012