Društvo za pomorsko pravo Slovenije

Korporacijski člani

Publikacije

Objavljeni prispevki o Društvu za pomorsko pravo Slovenije

Kronološko razvrščeni članki

Objavljeni prispevki s strani Društva za pomorsko pravo Slovenije

EVROPSKI DAN POMORSTVA 2011 EVROPSKA POMORSKA POLITIKA IN (SEVERNI) JADRAN (prispevki z okrogle mize)

Prof. dr. Marko Pavliha

Tridesetletnica zaobljub o slovenski pomorski usmeritvi (prispevek iz Pravne prakse, št. 9, 2021, str. 18-20)

Knjiga Zavarovalno Pravo (Tretja, spremenjena in dopolnjena izdaja)

Overview of Marine Insurance Law (IMO IMLI, Malta)

Izr. prof. dr. Patrick Vlačič

The Time is Now: Widespread Adoption of the Electronic Bill of Lading

Prof. dr. Marko Pavliha & mag. Jana Rodica

Insurance Law in Slovenia

Transport Law in Slovenia

Marko Pavliha in Mitja Gerbec

Lana Krznarič, LL.B.

Položaj pomorščakov v luči interventnih ukrepov (prispevek iz Pravne prakse, št. 20, 2021, str. 28-29)

George Ivkovič (Hrvaščina)