Društvo za pomorsko pravo Slovenije

Korporacijski člani

Izobraževanje

Društvo je nekaj finančnih sredstev pridobilo z organiziranjem naslednjih okroglih miz in posvetovanj:

  • okrogla miza o nakladnici za Zvezo pomorsko prometnih agencij Slovenije;
  • predavanje o pogodbi o pristaniško-prekladalnih storitvah za Zvezo pomorsko prometnih agencij Slovenije;
  • enodnevno strokovno izobraževanje o novem Pomorskem zakoniku za Luko Koper;
  • enodnevno strokovno izobraževanje o pomorskem pravu Evropske unije za Luko Koper (29. marca 2002).