Društvo za pomorsko pravo Slovenije

Korporacijski člani

Fizični člani - Prijavnica

S to izjavo pristopam v članstvo Društva za pomorsko pravo Slovenije in izjavljam, da bom spoštoval določila statuta društva in se po njih ravnal.

Prosimo vas, da vpišete naslednje podatke: