Društvo za pomorsko pravo Slovenije

Korporacijski člani

CMI

Comité Maritime International – CMI

CMI deluje že od leta 1897 in kot posebna nevladna mednarodna organizacija združuje več kot petdeset nacionalnih društev za pomorsko pravo. Mednarodni pomorski odbor je v dobrih sto letih obstoja botroval številnim mednarodnim pomorskim konvencijam in tako znatno prispeval k unifikaciji pomorskega prava, zato je članstvo v tovrstnem združenju izjemno pomembno za delovanje slovenskega društva.

Izpolnjeni vprašalniki za CMI