Društvo za pomorsko pravo Slovenije

Korporacijski člani

Okrogle mize in druga pomembna srečanja

Društvo je organiziralno naslednje strokovne okrogle mize, katerih vsebina je razvidna iz objavljenih člankov:

 • Hamburška pravila;
 • Pomorski zakonik;
 • pomorski spori in začasne odredbe;
 • vpisnik ladij;
 • pomorska pilotaža (obisk g. Toppa, predsednika Evropskega združenja pomorskih pilotov – EMPA);
 • pogodba o pristaniško-prekladalnih storitvah;
 • pomorski privilegiji in kolizije zakonov (obisk prof. Tetleyja);
 • novosti v prevoznih zavarovanjih;
 • predstavitev knjige mag. Andreja Pirša o transportnih zavarovanjih;
 • izkušnje hrvaških kolegov pri spreminjanju Pomorskega zakonika;
 • predstavitev dveh knjig prof. dr. Marka Pavlihe o prevoznem pravu in zavarovalnem pravu;
 • predavanje o razmejitvi Piranskega zaliva in dostopu Slovenije do mednarodnih voda;
 • izredni občni zbor ob obisku prof. dr. Attarda.