Društvo za pomorsko pravo Slovenije

Korporacijski člani

Drugi projekti

Med drugimi projekti lahko omenimo zlasti naslednje:

  • opozarjanje slovenske vlade na zanemarjeno vlogo pomorstva v Sloveniji;
  • sodelovanje pri nastajanju Pomorskega zakonika;
  • sodelovanje s katedro za pomorsko in prometno pravo na Fakulteti za pomorstvo in promet (vsi člani katedre so aktivni člani društva);
  • sodelovanje z Zvezo društev pravnikov Slovenije (predsednik društva je član izvršilnega odbora);
  • sodelovanje s Pravniškim društvom ljubljana;
  • sodelovanje z Društvom pravnikov Obale in Krasa;
  • sodelovanje s Hrvaškim društvom za pomorsko pravo (predsednik društva je član);
  • oblikovanje spletne strani.

Seveda je treba omeniti, da društvo ne zanemarja družabnih srečanj, kar dokazujejo tradicionalni ribji pikniki in drugi zabavni (zlasti kulinarični) dogodki.