Društvo za pomorsko pravo Slovenije

Korporacijski člani

Novi nadzorni odbor DPPS

Dne 6.12 2011 je bil na izrednem obcnem zboru izvoljen novi nadzorni
odbor DPPS (z mandatom do do 24.7.2011). Člani so Mirko Kovačevič,
Peter Mahnič in Moric Pardo. Čestitamo!

Glej https://www.dpps-mlas.si/vodstvo/