Društvo za pomorsko pravo Slovenije

Korporacijski člani

Evropski dan pomorstva 2012

Prispevki s konference Evropsko pomorsko pravo in politika: Zaščita morskega okolja, varnost na morju, pristanišča in Jadransko morje

Predavatelji in prispevki

Prof. dr. ELEN TWRDY, Fakulteta za pomorstvo in promet, UL, dekanja

Prof. dr. MARKO PAVLIHA, Fakulteta za pomorstvo in promet, predstojnik katedre za pravo 

GOVOR OB DVAJSETLETNICI DRUŠTVA ZA POMORSKO PRAVO SLOVENIJE IN EVROPSKEM DNEVU POMORSTVA

Dr. Giorgio Berlingeri, Mednarodni pomorski odbor (CMI), član izvršnega odbora; Društvo za pomorsko pravo Italije, predsednik 

THE WORK OF THE CMI TOWARDS UNIFICATION OF MARITIME LAW, THE SLOVENIAN MARITIME LAW ASSOCIATION AND ITS FRIENDSHIP WITH THE ITALIAN MARITIME LAW ASSOCIATION

Igor Vio, LL.M., Društvo za pomorsko pravo Hrvaške, generalni sekretar

Dr. Norman A. Martinez Gutièrrez, IMO Inštitut za mednarodno pomorsko pravo (IMO IMLI, Malta)

Prof. dr. Dorotea Ćorić, Pravna fakulteta, Univerza na Reki; Društvo za pomorsko pravo Hrvaške 

THE CROATIAN LEGAL FRAMEWORK FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS – IMPLEMENTING EU AND INTERNATIONAL REGULATIONS

Predstavitev PPT

Dr. Giorgio Berlingieri, Odvetniška pisarna Berlingieri, Genova
(Studio Legale Berlingieri) 

INVESTIGATIONS INTO MARITIME CASUALTIES AND JURISDICTION CLAUSES IN INTERNATIONAL MARITIME CONVENTIONS

Predstavitev PPT

Mag. Martina Vidmar, Fakulteta za pomorstvo