Društvo za pomorsko pravo Slovenije

Korporacijski člani

PROF. DR. MARKU PAVLIHI ZLATA PLAKETA UNIVERZE V LJUBLJANI ZA IZJEMNE ZASLUGE POSAMEZNIKA

S ponosom sporočamo, da je prof.dr. Marko Pavliha, redni profesor mednarodnega
pomorskega prava, transportnega prava in zavarovalnega prava na Fakulteti za pomorstvo in
promet Univerze v Ljubljani in dolgoletni gostujoči profesor in guverner na Inštitutu za
mednarodno pomorsko pravo na Malti (IMLI), prejel zlato plaketo Univerze v Ljubljani.
Zlato plaketo se podeljuje za izjemne zasluge pri razvijanju znanstvenega, pedagoškega ali
umetniškega ustvarjanja ter za krepitev ugleda Univerze v Ljubljani.


Kot nenehno aktiven in predan akademik, ki je v svoji bogati karieri venomer zavzeto
raziskoval in objavljal, se je prof. dr. Pavliha tudi v zadnjem letu znova izkazal s svojo
prizadevnostjo. Izpod njegovega peresa so nedavno nastale štiri publikacije, tri napisane v
slovenskem jeziku in ena v angleščini.


Ena od teh je druga izdaja priročnika Mala šola retorike (Mala šola retorike II,
https://www.gvzalozba.si/mala-sola-retorike-ii), ki ga je prof. dr. Pavliha napisal skupaj z go.
Bogdano Herman, dolgoletno predavateljico retorike na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.
Naslednje delo prof. dr. Pavlihe je publikacija z naslovom Onkraj materialističnega
prepričanja: duhovna dramila (https://www.gvzalozba.si/onkraj-materialisticnega-
prepricanja), zbirka esejev o zavesti in duhovnosti, ki v veliki meri temelji na njegovih
nedavnih dejavnostih v okviru Galilejeve komisije v sklopu mednarodnega Znanstvenega in medicinskega omrežja.


Knjiga je bila nominirana za Rožančevo nagrado za najboljšo esejistično zbirko leta 2021.


Prav tako je bila v letu 2021 izdana prenovljena in obogatena izdaja (prvo je prof. dr. Marko
Pavliha napisal že leta 2000) knjige Zavarovalno pravo.
Knjiga Zavarovalno pravo je unikatna in vodilna slovenska znanstvena monografija, ki
celostno obravnava splošne statusne in pogodbene pravne vidike zavarovalništva ter
posebnosti obveznih, pomorskih, letalskih in vesoljskih zavarovanj ter pozavarovalnih
pogodb. Namenjena je tako zavarovalniškim praktikom, odvetnikom, sodnikom in drugim
pravnim strokovnjakom kakor dodiplomskim in podiplomskim študentom prava, ekonomije,
prometnih in logističnih znanosti, pomorstva in še komu.


Njegova četrta monografija z naslovom Transport Law on Passenger Rights
je julija 2021 izšla pri svetovno priznani založbi
Routledge in je del serije knjig \”IMLI Studies in International Maritime Law\”. Serija knjig, ki
jo je Routledge objavil hkrati v Londonu in New Yorku, je namenjena objavi izvirnih,
znanstvenih prispevkov, ki analizirajo ključna vprašanja mednarodnega pomorskega prava, ki
so zanimiva tako za študente kot tudi akademike in praktike v mednarodnem pomorskem
pravu. Knjiga ponuja bogato študijo o transportnem pravu in njegovi človeški razsežnosti, ki
se odraža zlasti v varstvu pravic potnikov, in predstavlja pomemben prispevek k znanstveni
literaturi na to temo.


Prof. dr. Pavliha je bil v zadnjih dveh letih tudi ponovno izvoljen za člana izvršnega odbora
Društva za pomorsko pravo Slovenije in za člana Strateškega sveta Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije. Prav tako je bil že sedemnajstič izbran med deset najvplivnejših
pravnikov, ki so vidno zaznamovali leto 2020 tako na pravnem področju kot tudi širše v
družbi. Prejel je tudi nagrado za 60. obletnico Fakultete za pomorstvo in promet Univerze v
Ljubljani za promocijo fakultete na nacionalni in mednarodni ravni. Poleg tega je bil nedavno
izvoljen za častnega člana Društva poslancev 90.


Prof. Pavliha bo zlato plaketo Univerze v Ljubljani za izjemne zasluge posameznika pri
razvijanju znanstvenega, pedagoškega ustvarjanja univerze in za krepitev njenega ugleda,
prejel 30. novembra 2021 na slavnostni seji Senata Univerze v Ljubljani. V Društvu za
pomorsko pravo Slovenije iskreno čestitamo cenjenemu kolegu prof. dr. Pavlihi za ta izjemen
in zaslužen dosežek!«