Društvo za pomorsko pravo Slovenije

Korporacijski člani

PROF. DR. MARKU PAVLIHI PODELJEN ČASTNI DOKTORAT

Z velikim ponosom sporočamo, da je Inštitut za mednarodno pomorsko pravo prof. dr. Marku
Pavlihi, ustanovnemu članu in dolgoletnemu predsedniku našega društva, podelil častni
doktorat (Doctor of International Maritime Law Honoris Causa) za njegov dolgoletni
prispevek k vsestranskemu razvoju in unifikaciji mednarodnega pomorskega prava in h
krepitvi ugleda inštituta v vlogi gostujočega predavatelja, zunanjega ocenjevalca, mentorja,
člana Akademskega odbora, člana Sveta guvernerjev in priznanega avtorja. Z inštitutom tesno
sodeluje že skoraj četrt stoletja.

Inštitut za mednarodno pomorsko pravo – IMO IMLI (https://imli.org) je svetovno priznana
podiplomska akademska institucija in ena vodilnih na tem področju. Inštitut je bil ustanovljen
leta 1988 na podlagi sporazuma med Mednarodno pomorsko organizacijo (IMO) kot
specializirano agencijo OZN in Vlado Republike Malte, kjer ima tudi sedež, z namenom, da
usposablja vrhunske strokovnjake na področju prava morja (law of the sea), pomorskega
prava (maritime law), varstva morskega okolja in celostnega upravljanja z oceani.
Doslej je študij dokončalo okoli 1100 študentk in študentov iz 145 držav, inštitut pa se še
dodatno povezuje z najuglednejšimi univerzami in drugimi organizacijami pri izvajanju
skupnih projektov in posebnih študijskih programov. Magisterije in doktorate z IMLI-ja brez
zadržkov nostrificirajo najuglednejše univerze kot so recimo Oxford, Harvard in številne
druge po svetu.

Prof. dr. Pavliha, ki si tudi po našem prepričanju več kot zasluži to priznanje in čast, ob tem
poudarja, da te visoke časti ne doživlja zgolj kot osebni dosežek, marveč tudi kot priznanje, ki
si ga zaslužijo Fakulteta za pomorstvo in promet, ljubljanska Pravna fakulteta, Univerza v
Ljubljani, McGill, Pravna fakulteta Split, Društvo za pomorsko pravo Slovenije, Zveza
društev pravnikov Slovenije, GV Založba in nenazadnje Republika Slovenija kot pomorska in
pravna država.

Svečana podelitev bo 30. junija na Malti.

Iskreno čestitamo in našemu cenjenemu kolegu želimo veliko zagona, predanosti in uspeha
tudi v prihodnje!