Društvo za pomorsko pravo Slovenije

Korporacijski člani

ĐORĐE Georgije IVKOVIĆ

Retired Advocate and Professor of International Maritime LawTitulary Member of Comité Maritime InternationalHonorary Member of Maritime Law Association of SloveniaHonorary Member of Maritime Law Association of Croatia.

P.O. BOX 70
6330 Piran
SLOVENIA

georgije.ivkovic@siol.net ali dodoivko@vip.hr

>> Curriculum Vitae

>> Bibliography

BOOKS AND OTHER PUBLICATIONS (Croatian):

2011Privatnopravni ugovor kao osnov za pomorsku tražbinu i privilegij i odnosi u stečaju i leasingu
2009Prodaja pomorskog plovnog objekta »pendente lite« [tekst]
2008Sudar pomorskih plovnih objekata  – sudionici:Bartul Terzić,Miroljub Maćešić
2007Pomorski privilegiji na  brodu
2007Spašavanje pomorskih plovnih objekata i imovine
2007Arest of Ships_Partial free translation of Croatian and Slovenian Maritime Codes_sudionik Mitja Grbec
2007Privilegiji na brodskom teretu,Zbornik Pravnog Fakulteta u Zagrebu_2007
2006Privremene mjere na brodu: compendium,predlošci,«šalabahter«,«šprance«, sa napomenama i komentarskim bilješkama
2006Privemene naredbe na brodu, Idejni nacrt
001-Naslovna strana
002-Predgovor
003-Sadržaj
004-Uvod
005-2–P. – MJERE
006-KOMENTAR
2006Međunarodna konvencija  o zaustavljanju brodova,1999
2005Pomorski zakonika 2004, Dio VII,Glava II, čl. 442-597. čl.  648-672, s komentarom, bilješkama, sudskim odlukama i literaturom
2005Međunarodna konvencija za izjednačenje nekih pravila o privremenom zaustavljanju pomorskih brodova,1952
2005Haška – Visby Pravila – 1924, 1968, 1979 u odnosu na Pomorski zakonik,2004
2003Založno pravo i privremene mjere na brodu
2002Pomorski zakonik, Dio VIII, Glava II.Čl. 460-610, 661-685, sa komentarom/bilješkama, sudskim odlukama i literaturom
2002Jamstvo u postupku privremenih mjera na brodu
2001Skupni Indeks sudskih odluka od br. 1. do broja 155-DIO II.
2001Skupni Indeks sudskih odluka od br. 1. do broja 155.-DIO I.
2000Arrest of vessels  – CROATIA (Maritime Law-Handbook)Kluwer, 2000
2000Položaj treće osobe/sudionika u postupku privremenih mjera na brodu
1998Pojmovi  brodar, carrier, vozar, prijevoznik plovidbenog prava u svjetlumeđunarodnih multilateralnih konvencija
1998Sprečavanje izručenja otposlane stvari i »stoppage in transitu«
1998Arbitražni sporazum u svjetlu međunarodnih multilateralnih konvencija  s osvrtom na plovidbene sporove
1994Arrest of vessels  – CROATIA (Maritime LawHandbook)Kluwer,1994
1994Pomorski tovarni list,Uporedno pomorsko pravo,Vol.36,br.141-144), 1/4(1994)
1994Vjerojatnost poteškoće naplate kao temelj privremenih mjera na brodu po Međunarodnoj konvenciji o zaustavljanju brodova,1952  -Uporedno pomorsko pravo, Vol.36,br.141-144)=1/4(1994)
1994Privremene mjere na brodu, II.izd.
1994Hamburška Pravila
1994Haška i Haška-Visby Pravila
1991Privremena osiguranja na brodu, I.izd
1987Zajednička havarija (prikaz presude i bilješka) Uporedno pomorsko  pravo, Vol.29, br.115/116=3/4(1987)
1986Arrest of ships  -2- Yugoslavia;–Lloyd’s of London Press.Ltd.1986
1962Dokaz dobre volje v mednarodnem pravu, PRAVNIK, Ljubljana  br.9.-10,1962