Zapisnik rednega obcnega zbora

Kortina pri Portorožu, 28.11.2008 (pričetek ob 18.45 min)

Zapisnik rednega občnega zbora 2008

Na občnem zboru, je bil predstavljeno tudi Poročilo o delu Društva za pomorsko pravo Slovenije v letu 2004 in okvirni program dela za leto 2008.

Ter sprejet sklep o plačilu članarine za leto 2008 in 2009 kakor sledi:

  • 30 EUR za fizične osebe nad 30 leti,
  • 15 EUR za fizične osebe pod 30 leti,
  • najmanj 100 EUR za neprofitne korporativne članice,
  • najmanj 200 EUR za majhne gospodarske družbe po ZGD in samostojne podjetnike posameznike,
  • najmanj 300 EUR za srednje velike gospodarske družbe po ZGD,
  • najmanj 400 EUR za velike gospodarske družbe po ZGD.