Zapisnik rednega obcnega zbora

Portorož, 05.03.2004 (pričetek ob 18.10 min)

ZAPISNIK

Predsednik društva ugotovi, da je prisotnih približno 20 članov iz česar sledi, da je občni zbor sklepčen. Nadalje predlaga v izvolitev delovno predsedstvo občnega zbora v sestavi prof. dr. Marko Pavliha – predsednik ter mag. Mitja Grbec in mag. Siniša Lovrinčevič kot člana. … več o tem

Na občnem zboru, je bil predstavljeno tudi Poročilo o delu Društva za pomorsko pravo Slovenije v letu 2003 in okvirni program dela za leto 2004.

Ter sprejet sklep o plačilu članarine za leto 2004.