Vodstvo

Na »poveljniškem mostu« društva sedaj bedijo naslednji ljubitelji pomorstva in pomorskega prava:

 • izvršni odbor:
  (z mandatom štirih let, ki prične teči z dnem 12.3.2021)
 • predsednik: dr. Boris Jerman
 • podpredsednica: Margita Selan Voglar 
 • generalni tajnik: dr. Mitja Grbec
 • blagajničarka: Lana Krznarič
 • član: prof. dr. Marko Pavliha
 • član: izr. prof. dr. Patrick Vlačič 
 • nadzorni odbor:
  (z mandatom štirih let, ki prične teči z dnem 12.3.2021)
 • Zlatan Čok
 • Mirko Kovačevič
 • mag. Jana Rodica
 • častno razsodišče:
  (neomejeni mandat)
 • prof. dr. Marko Ilešič
 • mag. Gregor Velkaverh
 • Anton Kariž
 • Titularni člani CMI:
 • prof. dr. Marko Pavliha
 • prof. dr. Marko Ilešič
 • Đorđe Ivković
 • mag. Andrej Pirš
 • mag. Josip Rugelj
 • Anton Kariž