Vodstvo

Na »poveljniškem mostu« društva sedaj bedijo naslednji ljubitelji pomorstva in pomorskega prava:

  • izvršni odbor:
    (mandat do 29.11.2020)
Predsednica: Margita Selan Voglar

Namestnik predsednice: dr. Mitja Grbec

Tajnik (generalni sekretar): dr. Boris Jerman

Blagajnik: Karla Oblak

Članica: mag. Jana Rodica

Član: Zlatan Čok

  • nadzorni odbor:
    (mandat nadzornega odbora do 24.7.2019)
prof. dr. Marko Pavliha

kap. Jadran Klinec

Mirko Kovačevič

 

  • častno razsodišče:
    (neomejeni mandat)
prof. dr. Marko Ilešič

mag. Gregor Velkaverh

Anton Kariž

  • Titularni člani CMI:
prof. dr. Marko Pavliha

prof. dr. Marko Ilešič

Đorđe Ivković

mag. Andrej Pirš

mag. Josip Rugelj

Anton Kariž