Uredba EU o podpori oblikovanju celostne pomorske politike

Dne 5. decembra 2011 je bila v UL EU št. L 321 objavljena ‘Uredba (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2011 o programu za podporo nadaljnjemu oblikovanju celostne pomorske politike’.

Glej: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.douri=OJ:L:2011:321:FULL:SL:PDF

Datum: 15. decembra 2011, kategorija: Novosti od