ĐORĐE (Georgije) IVKOVIĆ

Retired Advocate and Professor of International Maritime Law
Titulary Member of Comité Maritime International
Honorary Member of Maritime Law Association of Slovenia
Honorary Member of Maritime Law Association of Croatia
.
P.O. BOX 70
6330 Piran
SLOVENIA

georgije.ivkovic@siol.net ali dodoivko@vip.hr

>> Curriculum Vitae
>> Bibilography

 

BOOKS AND OTHER PUBLICATIONS (Croatian):

2011 Privatnopravni ugovor kao osnov za pomorsku tražbinu i privilegij i odnosi u stečaju i leasingu
2009 Prodaja pomorskog plovnog objekta »pendente lite« [tekst]
2008 Sudar pomorskih plovnih objekata  – sudionici:Bartul Terzić,Miroljub Maćešić
2007 Pomorski privilegiji na  brodu
2007 Spašavanje pomorskih plovnih objekata i imovine
2007 Arest of Ships_Partial free translation of Croatian and Slovenian Maritime Codes_sudionik Mitja Grbec
2007 Privilegiji na brodskom teretu,Zbornik Pravnog Fakulteta u Zagrebu_2007
2006 Privremene mjere na brodu: compendium,predlošci,«šalabahter«,«šprance«, sa napomenama i komentarskim bilješkama
2006 Privemene naredbe na brodu, Idejni nacrt

2006 Međunarodna konvencija  o zaustavljanju brodova,1999
2005 Pomorski zakonika 2004, Dio VII,Glava II, čl. 442-597. čl.  648-672, s komentarom, bilješkama, sudskim odlukama i literaturom
2005 Međunarodna konvencija za izjednačenje nekih pravila o privremenom zaustavljanju pomorskih brodova,1952
2005 Haška – Visby Pravila – 1924, 1968, 1979 u odnosu na Pomorski zakonik,2004
2003 Založno pravo i privremene mjere na brodu
2002 Pomorski zakonik, Dio VIII, Glava II.Čl. 460-610, 661-685, sa komentarom/bilješkama, sudskim odlukama i literaturom
2002 Jamstvo u postupku privremenih mjera na brodu
2001 Skupni Indeks sudskih odluka od br. 1. do broja 155-DIO II.
2001 Skupni Indeks sudskih odluka od br. 1. do broja 155.-DIO I.
2000 Arrest of vessels  – CROATIA (Maritime Law-Handbook)Kluwer, 2000
2000 Položaj treće osobe/sudionika u postupku privremenih mjera na brodu
1998 Pojmovi  brodar, carrier, vozar, prijevoznik plovidbenog prava u svjetlumeđunarodnih multilateralnih konvencija
1998 Sprečavanje izručenja otposlane stvari i »stoppage in transitu«
1998 Arbitražni sporazum u svjetlu međunarodnih multilateralnih konvencija  s osvrtom na plovidbene sporove
1994 Arrest of vessels  – CROATIA (Maritime LawHandbook)Kluwer,1994
1994 Pomorski tovarni list,Uporedno pomorsko pravo,Vol.36,br.141-144), 1/4(1994)
1994 Vjerojatnost poteškoće naplate kao temelj privremenih mjera na brodu po Međunarodnoj konvenciji o zaustavljanju brodova,1952  -Uporedno pomorsko pravo, Vol.36,br.141-144)=1/4(1994)
1994 Privremene mjere na brodu, II.izd.
1994 Hamburška Pravila
1994 Haška i Haška-Visby Pravila
1991 Privremena osiguranja na brodu, I.izd
1987 Zajednička havarija (prikaz presude i bilješka) Uporedno pomorsko  pravo, Vol.29, br.115/116=3/4(1987)
1986 Arrest of ships  -2- Yugoslavia;–Lloyd’s of London Press.Ltd.1986
1962 Dokaz dobre volje v mednarodnem pravu, PRAVNIK, Ljubljana  br.9.-10,1962